Hrvatski English Swedish
Hrvatski English Swedish

VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN
VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN
VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN
VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN
VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN
VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN
VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN
VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN
VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN

Så kallad lättvägg och liknande konstruktionsarbeten är vår basverksamhet. I samarbete med våra partners kan vi genomföra de flesta förekommande underentreprenader. Vi repekterar alltid principerna för hållbar utveckling.

Husbyggande

Bland andra aktiviteter utför Radman grupa arbeten vid husbyggande. Vi utför både prefabricerade och monolitiska hus. Prefabricerade hus kan byggas på ett traditionellt sätt med bärande konstruktion av limträ som täcks utanpå av paneler/skivor.  Eller så kan hus byggas med färdiga element som tillverkas i fabriken och levereras och monteras snabbt på byggplatsen. Våra potentiella kunder kan välja mellan olika hus från vår katalog men vi erbjuder också lösningar som är individuellt anpassade för våra kunder.

Mer än 10 års erfarehet garanterar kvaliteten.
Vi vet vad du önskar.

Övriga aktiviteter

Pågående projekt: Tri Zala, Korcula, Lyx villor

Övriga tjänster

Konsultation
a) Kvalitets säkring
b) Konstruktion

Utformning av torra konstruktions system

Vi följer ständigt trender och teknisk utveckling av nya material och konstruktionslösningar.

Radman grupa d.o.o är medlem:
logo3

Radman grupa d.o.o.

Handelsbolaget Radman gruppen d.o.o grundades år 2010 som en efterföljare till byggbolaget Graditeljstvo Radman d.o.o eftersom verksamheten behövde utvidgas och expanderatill utländska marknader. Från dagen vi grundades och fram till idag har vi utvecklats till ett av de ledande företagen inom inomhusinredning. Genom att uppfylla kundernas krav i fråga om kvalitet ochbra arbetsdynamik till konkurrenskraftiga priser har vi skapat ett gott rykte på marknaden och fått enbred krets av investerare med vilka vi ständigt samarbetar på nya projekt.

Till följd avföretagsverksamhetens kontinuerliga utvecklingoch utvidgning, trots den globala recessionen,fick Radman gruppens ledning i fjol erkännande för att vara Kroatiens bästa företagare.Företagets grundare skrevs in i guldboken över Kroatiens bästa företag och företagsledare år 2012.

HUR ARBETAR VI

Företagets grundläggande verksamhet är torrt byggande dvs. torra monteringsarbeten men i samverkan med våra partners kan vi utföra även andra bygg- och hantverksjobb.

VÅR FILOSOFI

Vid utförandet av vårt arbete använder vi bara material från välrenommerade tillverkare som har bevisat sin kvalitet och beständigheti hela världen. Arbetet utförs med hjälp av modern byggteknik.

VARFÖR SKALL DU VÄLJA OSS?

Trots den globala recensionen som inleddes år 2008 lyckades Radman Grupa växa och utveckla verksamheten. År 2012 och 2013 erhöll bolaget ett officiellt erkännande som delges de bästa Kroatiska entreprenörerna. Bolagets grundares namn skrevs in vad som i Kroatien är känt som ”The Golden Book of best Croatian entrepreneurs“.