Hrvatski English Swedish
Hrvatski English Swedish

Torra golvd

5Torr golvutjämning är en golvkonstruktion av särskilda gips-fiber plattorsom läggs på en yta av mycket små granuler som används för värmeisolering, stegljudsisolering och för att utjämna underlaget.Plattorna läggs så att de överlappar varandra och är sammanslutna till en enhet. Skarvarna fylls med en gipsbaserad massa och ytan blir på så sätt jämn, likformig och utslätad. För våtutrymmenfinns identiska konstruktioner men plattorna är av cement eftersom gips kan svälla.

 

 

Fördelen med torrgolvutjämning jämfört med klassisk golvutjämning är följande:

  • Torr skrid är ett golvsystem tillverkat av speciella gipsskivor – fiberskivor avsedda för detta ändamål; det byggs på sätt att skivor läggs på ett underlag gjort av speciella smågranulater.
  • Fördelar med sådana golv är snabb montering, ingen torkningsprocess, hög tryckhållfasthet och lastkapacitet samt ganska låg vikt.
  • Torra golv är fuktbeständiga, och kan vara vatten- och brand beständiga upp till 120 minuter, därför kan de användas som brandskydd mellan våningar.
  • Större hållfasthet- ingen sprickbildningeller dyr spricksanering med epoxihartser
  • Mer exakt utformning – plattorna är flata, gropar och upphöjningar bildas ej på ytan och därmed behövs inte heller slipning eller utjämning
  • Snabbare utföring – torr golvutjämning läggs mycket snabbare än klassisk golvutjämning och ytbeläggningen kan klistras redan nästa dag medan andra utjämningsmassor måste torka tills de når en acceptabel nivå av fukt för att man ska kunna lägga golvbeläggningen. Ofta kan utjämningsmassan på grund av dess sammansättning ochogynnsamma väderförhållanden inte torka på ett naturligt sätt utan med hjälp av särskilda maskiner som är dyra att hyra. Man kan inte heller bortse från elförbrukningen. Under kalla årstider är det även nödvändigt att värma upp utjämningsmassan för att torka ut fukten och då växer elkostnaderna avsevärt.
  • Jämn yta – till skillnad från klassisk golvutjämning är ytan jämn och man behöver inte jämna ut med golvutjämningsmassor innan man läggerden tunna golvbeläggningen
  • Låg vikt på konstruktionen – mindre vikt per ytenhet gör att arbeten kan utföras även i konstruktioner med statiska begränsningar (tex. konstruktioner med träbjälkar mellan våningarna odyl.) och vid beräkning av den statiska belastningen för nybyggda byggnader är det möjligt att göra en lättare och billigare dimensionering av objektets strukturella element
  • Enkel montering av installationer under golvet

 

Upphöjda golvd

5Upphöjda golv är modulära golv som består av golvplattor på ben av metall.Dessa metallben kan göras i olika längder vilket avgör golvets höjd och höjden på golvkonstruktionen av modulära golvplattor som kan öppnas i efterhand.Detta är en slags revolution i fråga om golvläggning. Denna konstruktion gör det möjligt att lägga ett stort antal installationer under golvet och att ändringar kan göras på desamma. På grund av dessa egenskaperär ett sådant golv särskilt lämpligt för kontorsutrymmemed många el-och nätinstallationer och kontorsbord eftersom installationerna lätt kan föras till varje arbetsplats under golvet varför de också kallas datorgolv. Har man ett sådant golv kombinerat med någon form av modulär ytbeläggning (tex. mattplattor)behövs bara mindre ingrepp när man gör ändringar i installationerna på grund av att placeringen i kontoret ändrats. En annan variant är modulära golv av kalciumsulfatbaserade plattor. De klistras ihop och utgör på så sätt en fast sammanlänkadenhet med slät och jämn yta, redo för någon form av ytbeläggning. Även dessa plattor monteras på särskilda ben av metall och utgör en golvkonstruktion som även den möjliggör att olika installationer kan läggas under själva golvet. De är särskilt lämpliga för kök, toaletter och badrum.

Partners:
LINDNER | KINGSPAN | KNAUF | FARMACELL