Hrvatski English Swedish
Hrvatski English Swedish
 • En av de grundläggande och vanligaste elementen i torr byggande
 • Lättare än alla andra konstruktioner
 • Olika konstruktioner möjliggör en hög grad av värme- och ljudisolering, brandskydd och beständighet mot fukt och vatten, kemikalier, olika strålningar och dyl.
 • Moderna system möjliggör också montering av enheter för uppvärmning eller kylning
 • Det är möjligt att bygga olika slags väggar – en lokal eller lägenhet kan förändras eller ombyggas snabbt och enkelt
 • Skiljeväggar kan vara 15 meter höga, brandbeständiga upp till 180 minuter, isolera ljud upp till 75 dB, som är utmärka prestanda som krävs i varje större byggarbetsplats

 

2

En av de grundläggande och vanligaste elementen i torrt byggande är väggar av gips kartong som till skillnad från andra konstruktioner har många fördelar. Väggar av gips kartong är mycket lättare än andra konstruktioner och därför kan de användas i byggnader med dåliga statiska förhållanden. Kombinerarman olika konstruktioner, beroende på krav från kunden eller förordningar, kan man få en konstruktion med mycket bättre egenskaper för lägre pris i jämförelse med andra typer av väggar. Med tanke på väggarnas flerskiktsstruktur kan helt olika egenskaper åstadkommaspå väggens motsatta sidorefter utrymmetsbehov på ena och andra sidan av väggen.Med hjälp av olika konstruktioner kan man åstadkomma särskilt bra värme-och ljudisolering, brandsäkerhet ochfuktresistens. Använder man särskilda skivor, och om så behövs andra skikt i konstruktionen,är det möjligt att uppnå andra egenskaperi form av skydd mot skadlig strålning, skydd motinbrott, skydd mot eldvapen och sprängämnen samt andra särskilda egenskaper. I moderna konstruktioner kan man även installera system för värme och kyla varmed väggarna fungerar som uppvärmnings-system eller luftkonditioneringssystem. Monteras speciellaoscillerande moduler kopplade till en audioanläggning kan de till och med framföra musik. Det ovan nämnda visar hur stora möjligheter skivorna av gips kartong erbjuder vid byggning och vi kan försäkra att det finns konstruktioner för varje begäran
Väggarna av gips kartong väggarnas har jämfört med klassiska väggar är även följande fördelar:

 • Snabbare utföring – jämfört med klassiska väggar inträffar nästan inga förseningar på grund av tekniska problem under byggandet och hela väggen kan monteras omedelbart. Man behöver inte bearbeta väggen, använda murbruk, utföra horisontella eller vertikalacerclage odyl.
 • Mer exakt utformning – när konstruktionen under monteringen sätts på plats används särskilda laseranordningar och resultatet är nästan perfekt raka och vinkelräta väggar.
 • Jämna ytor – väggarna är gjorda av jämna och plana gips kartong skivor och närfogarna har spacklats kan slutarbetet, huruvida det är måleriarbeten, keramikarbeten, uppsättning av tapeter eller annan väggbeklädning, utföras redan nästa dag.
 • Snabbmontering av installationer – snabbt och enkelt integreras installationerna med gips kartong väggen i utrymmet mellan väggens två beläggningarna under monteringen. Eftermontering av installationer är mycket lätt och enkel eftersom väggen endast öppnas på en sporadisk plats och därför går återställningen mycket snabbare och enklare.
 • Möjligheten att utforma olika detaljer, former, dekorationer, väggar med böjda formeri horisontell och vertikal riktning.
 • Arbetet som utförs är torrt byggande med minimaltavfallsmaterial. Arbetet kan utföras i utrymmen som redan är renoveradeoch i detta fall behövs bara minimalt skydd mot damm.
 • Hälsosammare mikroklimat för människor – naturligt fuktighetsreglering i utrymmet och är luktfria till skillnad från cementbaserade material


Partners:

KNAUF | RIGIPS | FERMACELL | PROMAT | ISOVER