Hrvatski English Swedish
Hrvatski English Swedish
 • På varje byggarbetsplats, oavsett av dess typ, en av de viktigaste krav i planering och byggning är brandskydd – både aktivt och passivt.
 • De system vi utformar och bygger karakteriseras som passivt brandskydd. Brandskydd uppdelas i brandskyddande tätning och brandskyddande beläggning.
 • Beläggning utförs med skivor av olika vikt att skapa beläggningar, tak, väggar eller manhål med olika brandskyddande egenskaper. Beläggning inkluderar också täckning
  och målning av stålkonstruktioner med brandskyddande glasyr.
 • Tätning görs inom väggar som är på gränsen till brandceller och innehåller olika installationer vars luckor bör tätas att stoppa brandspridning. Sådana luckor kan tätas
  på olika sätt och med olika material att uppnå en hög grad av brandsäkerhet.
 • Vi är registrerade i domstolsregister och har en licens från Ministeriet för byggande, vilket tillåter oss att utforma och konstruera brandskyddande system. Vi har också
  licenser från olika materialtillverkare och vi deltar ofta i olika seminarier och utbildningskurser.
 • Bland byggarbetsplats där vi gjorde tätning och beläggnig är SKY OFFICE, VMD
  CENTER (25 våningar) och flera mindre anläggningar.

 

Partners:
PROMAT | FERMACELL | HILTI