Hrvatski English Swedish
Hrvatski English Swedish

6

  • Glättning utförs i händelse av skador och ojämnheter från 3 till 30 millimeter; när det gäller större bucklor och täckning av installationskanaler rappar man och gipsar väggar istället.
  • Glättning är nödvändigt när ytan är ojämn och/eller sprucken att det inte kan målas, dekoreras på något annat sätt eller att man inte kan lägga kakelplattor.
  • Glättning kan också utföras på gipsade kartongväggar och tak; det finns olika kvalitetsnivåer, t. ex. Q1, Q2, Q3 och Q4.
  • Målningsarbete inkluderar målning av väggar och tak, uppsättning av dekorationer – bordurer och dyl.
  • Beläggning kan också ge skydd mot brand, fukt och spridning av bakterier.