Hrvatski English Swedish
Hrvatski English Swedish

Torrt byggande är en term som används för en särskild sorts utformning av interiörer dvs.inredningsarkitekturdär man använder industriellt monteringsfärdiga konstruktioner. Sådana konstruktioner är gjorda av två grundläggande beståndsdelar -bärkonstruktion och beläggning som utgör en statisk, funktionell och estetisk helhet när de är sammansatta. Torrt byggande har blivit en synonym för snabbt, säkert och kvalitetsmässigt bygge både när det gäller exteriör och interiör. Kvalitetsmässigtutförande,snabb och torr montering som intekräver extra tid för torkning är viktiga faktorer med tanke på att vi idag lever ett liv präglat av högt tempo. Som ett av de grundläggande materialen i torrt monteringsarbete används gips.

Fördelarna med gips

Gips som byggmaterial har ett flertal avsevärda fördelarjämfört med andra material som gör att det är det bästa materialet för inomhusdekoration:
 • relativt enkel och snabb montering
 • snabb torkning
 • lågt pris
 • bra ljud- och värmeisolering
 • hög brandsäkerhet
 • innehållernaturliga mineralersom inte är farliga för människors hälsa
 • obegränsade möjligheter att skapa olika arkitektoniska former
 • inbyggda installationer utan slitsar i väggen
 • möjligheten att utföra arbeten i utrymmen som redan är inredda
 • naturlig fuktreglering i utrymmet
 • mer exakt utföring än vid klassiskamureriarbeten och putsning

Vad är gips?

Gips är ett naturmaterialsom innehåller mineraler vars pH-värde och värmeledningsförmågaöverensstämmer med människors hud. Det innehåller inte giftiga eller på annat sättskadliga ämnen. Gips används även för medicinska ändamål (tex.vid benbrott är gipset i direkt kontakt med huden) och i tandvården vilket ären bekräftelse av detta faktum. Dess mest framträdande egenskap är den porösa strukturen som gör att gipset är en bra värmeisolatorsom absorbera och emittera fuktberoende på fuktmängden i utrymmet. På grund av dessa egenskaper är det ett utmärkt material för interiörutformning. Utrymmena är behagliga att vistas i, de har en naturlig fuktreglering utan någon energiförbrukning och skapar således ettutomordentligt mikroklimat.

Gips och bygge

Gips är en mineral som består av kalciumsulfat (CaSO4xnH2O där ”n” är antalet vattenmolekyler som kan bindas och beroende på detta kan det ta emot upp till 20 % vatten).Gips bildades för 100- 200 miljoner år sedan genom utfällning i avskilda havsbassänger, var vattnet långsamt avdunstade. Gips som råvara får man idag i gruvor eller dagbrott. Gipsets hårdhet är påMohs hårdhetsskala på andra plats vilket gör att det är en av de mjukaste mineralerna och är därför mycket lätthanterligt. På grund av dessa karaktäristiska egenskaper användes gips som byggmaterial för väggar, golv och innertak redan i gamla Jeriko för 11000 år sedan. Egyptierna använde gipset för att bygga och dekorera pyramiderna.Under barocken blev gipset åter populärt eftersom det kunde gjutas . Det användes för att utforma invecklade ornament och prydnadsföremål vars perfekta linjer vi beundrar än idag.Idag används gipsetoftastatt utforma plattoröverdragna med kartongpå båda sidorna vilket ger plattorna dess hårdhet. Som sådana monteras de påden bärande strukturen

Gips kartong skivor

De är gjorda av gips vars yta och längsgående kanter är hårt inlindad isärskild kartong. Gips kartong skivorna finns med längderna från 1500 mm till 3000 mm, bredderna från 600 mm till 1250 mm och kanter i olika dimensioner. Deras tjocklek är 9,5 mm till 25 mm. Vikten är relativt låg, de har stor elasticitet och ärböjbara. Skivorna är enkla att hantera, skära och montera. De är brandsäkra. I kombination med en anpassad subkonstruktion av trä eller metall och lämpliga isoleringsmaterial utgör de innerväggar och innertaksom uppfyller alla krav i fråga om belastning, termiskt skydd , akustisktskydd och brandskydd. Gips kartong skivoranvänds vid byggning av nya byggnader och vid saneringar, som beläggningar på subkonstruktionerför väggar och tak eller klistrade direkt på underlaget, som skiljeväggar eller torra golv. Typer av gips kartong skivor:
 • ordinära skivor
 • eldsäkra skivor
 • skivor motståndskraftiga mot fukt
 • skivor med övertäckt yta (tex. stålplåt eller plast)
 • skivor med övertäckt baksida (tex. aluminiumfolie(blockerar genomträngande av ånga)
 • dräneringsfolie(skyddar frånpåverkan av elektriska fält och högfrekvent strålning)
 • skivor med perforerad yta eller yta med öppningar (ljudabsorberande)
 • flerskiktade skivormed värmeisolerande skikt
Övriga skivor för särskilda ändamål:
 • cementskivor (för för externt bruk eller för bruk i ”aggressiv” miljö tex.klorerade inomhuspooler)
 • skivorav baryt (för skydd mot radioaktiv strålning)
 • skivor av kevlar (skydd från vapen och andra typer av genomträngning)

Certifieringar och rekommendations brev