Hrvatski English Swedish
Hrvatski English Swedish

Lokacija na kojoj su smještene kuće za odmor nalazi se u mirnoj uvali Tri Žala, udaljenoj 4km na zapadnu stranu od grada Korčule, prema naselju Račišće. U uvali se nalazi nekolicina obiteljskih kuća i kuća za odmor, na idealnoj je udaljenosti od svakodnevnog gradskog života i turističkih gužvi.