Hrvatski English Swedish
Hrvatski English Swedish

Projekt koncept och beskrivning

…värdet av detta småskaliga projekt ligger i linje med landskapet och den naturliga sammahållningen av delarnas struktur och samspel med användbara utnyttjade ytor…
Mirko Miličić

Med det i minnet, är byggnaden utformad på ett modernt sätt, för att åstadkomma nya värden i enlighet med det moderna sättet att leva, nya (tipologies doesnt exist, probably Typologies, which is the same in swedish) och nya sätt att använda ytor. Vi vägleddes av vår önskan att göra byggnaden så human som möjligt och att dess propotioner och storlek harmoniserar med den traditionella och lokala arkitekturen.

Byggnaden är ritad på en extremt brant terräng och det huvudsakliga målet med projektet var att passa in det på ett maximalt sätt, in på landskapet och ansluta med det rådande läget. Det är format i enkla, mindre volymer relaterade på ett sätt som möjliggör ett omfångsrikt förhållande mellan inre och yttre ytor. Efter att ha tagit hänsyn till allt detta, togs beslutet att konstruera ett platt tak som en del som ger största möjliga utnyttjande av utvändiga ytor och utomhus aktiviteter, som är en av de viktiga karaktärerna av traditionell medelhavs arkitektur.