Hrvatski English Swedish
Hrvatski English Swedish

e-impuls

Radosno objavljujemo da uspješno privodimo kraju projekt iz EU strukturnih i investicijskih fondova!

Europski strukturni i investicijski fondovi

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja E Impuls, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.06

Referentna oznaka: KK.03.2.1.06.1961

Naziv projekta: Ulaganje u jačanje konkurentnosti tvrtke Radman grupa d.o.o.

Radman grupa d.o.o.
Nova cesta 2
10434 Strmec, Hrvatska
OIB: 65160168936

Razdoblje provedbe Projekta je od 06. ožujka 2017. do 06. rujna 2018.
Ukupna vrijednost Projekta: 462.656,75 kuna
Bespovratna sredstva dodjeljena u iznosu od 300.000,00 kuna

Opis projekta:

Opći cilj ovog projekta je potaknuti jačanje konkurentnosti poduzeća Radman grupa d.o.o., kroz ulaganja u proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice i unapređenje djelatnosti projektiranja u građevinarstvu. Projektom ćemo riješiti problem smanjene konkurentnosti tvrtke Radman grupe d.o.o. zbog nepostojanja naprednih informacijsko – komunikacijskih (softver i hardver) rješenja za projektiranje u građevinarstvu. Provedbom projekta tvrtka će zaposliti 3 nova djelatnika, povećati prihode od prodaje i udio privatnih ulaganja. Sve projekte aktivnosti provodit će se na adresi Nova cesta 2, Strmec.

Ciljana skupina projekta na prvom su mjestu zaposlenici. Projektna ulaganja su osmišljena s ciljem da omoguće kvalitetne radne uvjete i razvoj znanja i vještina te na taj način osiguraju realizaciju njihovih potencijala što direktno doprinosi i uspjehu samog poduzeća. Naša ciljana skupina su svakako i naši klijenti koji će zahvaljujući planiranim poboljšanjima dobiti novu i kvalitetniju uslugu, te bržu isporuku istoga.

Osoba za komunikaciju s ponuditeljima: Dalibor Radman

Kontakt adresa elektroničke pošte: info@radmangrupa.hr

Više informacija o EU projektima potražite na: https://strukturnifondovi.hr/