Hrvatski English Swedish
Hrvatski English Swedish
  • Na svakom gradilištu, bilo koje namjene i tipa, jedan od najvažnijih zahtjeva u planiranju i samoj gradnji je protupožarna zaštita – kako aktivna, tako i pasivna.
  • Sistemi koje projektiramo i izvodimo spadaju u pasivnu vatrozaštitu. Glavna podjela je na protupožarna oblaganja i protupožarna brtvljenja.
  • Oblaganja se izvode pločama raznih debljina, da bi se dobile obloge, stropovi, zidovi ili šahtovi s raznim protupožarnim svojstvima. Pod oblaganja možemo svrstati i premaze i farbanje čelične konstrukcije sa protupožarnim premazima.
  • Brtvljenje se izvodi u zidovima koji su na granicama požarnih sektora, a kroz koje prolaze razne instalacije oko kojih treba zabrtviti prodore da ne bi u slučaju požara došlo do prolaza vatre. Takvi prodori se mogu brtviti na razne načine i raznim materijalima, te se može postići vrlo visok stupanj vatrootpornosti.
  • Za projektiranje i izvođenje protupožarnih sustava smo registrirani u sudskom registru, te posjedujemo licencu Ministarstva graditeljstva. Od strane proizvođača materijala smo također licencirani te često sudjelujemo na raznim seminarima i edukacijama.
  • Neka od gradilišta na kojima je izvođeno brtvljenje i oblaganje su: SKY OFFICE, VMD
    CENTAR (25 katova) te brojni manji objekti.

 

Partneri:
PROMAT | FERMACELL | HILTI