Hrvatski English Swedish
Hrvatski English Swedish

Koncept i opis projekta

…vrijednost tog sitnog graditeljstva sastoji se u sljubljenosti s krajolikom i u prirodnoj povezanosti rasporeda svojih dijelova, i svodi se samo na korisne i upotrebljive prostore.
Mirko Miličić

Imajući to na umu, zgrada je projektirana na suvremen način kako bi se ostvarile nove vrijednosti sukladno suvremenom načinu života, novim tipologijama i novom korištenju prostora. Želja je bila da je zgrada maksimalno primjerena ljudskom mjerilu i da njene proporcije i veličina budu usklađene sa tradicionalnom arhitekturom lokalnog kraja.

Zgrada je projektirana na izrazito strmom terenu i projektom se trudilo maksimalno ju uklopiti u krajolik i povezati sa pripadajućom česticom. Oblikovana je u jednostavnim manjim volumenima koji su međusobno u takvom odnosu da se ostvaruju bogati prostorni odnosi unutarnjeg i vanjskog prostora. S obzirom na sve navedeno, odlučilo se primjeniti ravni krov kao element koji omogućuje maksimalno korištenje vanjskog prostora i boravak na otvorenom, što je također jedna od važnih karakteristika korištenja tradicionalne mediteranske arhitekture.